Dnia 26 stycznia 1997 roku odbyła się Choinka Drużyny, podczas której na uroczystym apelu zameldowało się 25 harcerzy oraz około 50 gości (Zawiszaków jak i Rodziców). Ważnym punktem uroczystości był pokaz filmu nakręconego przez Wojtka Talachę.

Od 9 do 16 dnia lutego odbywało się zimowisko w Myśliborzu, nieopodal Wałbrzycha. Jak mówi nam "Sulimczyk" z Choinki 1998 roku, realizowano prgram "krajoznawczo-turystyczny". Komendantem był przewodnik Robert Borzęcki, Drużyna była podzielona na dwa plutony: starszoharcerski, pod wodzą wyw. Dariusza Krawczyńskiego oraz młodszoharcerski, pod wodzą ćw. Piotra Nerki. Prócz wymienionych członków kadry, w zimowisku wzięlo udział 19 harcerzy w czterech zastępach.

Dnia 8 kwietnia 1997 roku odbyło się robocze spotkanie Olimpu, na którym Robert "Gutek" Borzęcki zdał sprawę z zimowiska oraz bieżącej pracy, a także z przygotowań do LXVIII obozu Szesnastki. Podczas spotkania powołano Kapitułę Harcerza Orlego, w skład której weszli hm. Stanisław Korwin-Szymanowski, hm. Marek Gajdziński, phm. Lesław Kuczyński oraz pwd. Andrzej Karwan.

Dnia 2 maja przypadły imieniny Zygmunta "Zyga" Wierzbowskiego. Z tej okazji 13 maja Zawiszacy oraz Olimp, w sile 8 druhów odwiedziło dawnego Drużynowego i rozmawiało o obecnej kondycji i przyszłości Szesnastki.

Dyzma Zawadzki

Więcej ...