okładkaautor: Zygmunt Głuszek
„Hej, chłopcy... Zawiszacy z Szarych Szeregów, Część I. Konspiracja"
Ars Print Production, Warszawa 1998

Pierwszy tom opowieści Zygmunta Głuszka o harcerzach z „Zawiszy" zawiera bardzo mało wiadomości o konspiracyjnej działalności 16 WDH. Jak wiadomo Szesnastka zgłosiła akces do Szarych Szeregów dopiero w listopadzie 1943 roku, a rozkaz o przyjęciu Drużyny do tej organizacji nosi datę 18 lipca 1944r. Dlatego w książce znalazło się jedynie kilka fotografii (Zygmunta Przewłockiego i Michała Woynicz-Sianożęckiego oraz zastępu Jana Moesa w trakcie ćwiczeń terenowych pod Warszawą), kopia rozkazu „Rokity" (Stefana Mirowskiego) o przyjęciu 16 WDH do Szarych Szeregów jako Rój „Sulima" i zestawienie składu osobowego kadry „Sulimy". Autor w wykazie „Zawiszaków" wymienia ponadto nazwiska 50 harcerzy z Roju „Sulima", w tym braci Przewłockich, Moesów, Szeliskich, Michała Woynicz-Sianożęckiego, Tadeusza Sułowskiego, Andrzeja Pawłowskiego i innych.

Warto też wspomnieć o opisanym przez autora założeniu w 1942 roku niezwiązanej z Szesnastką innej drużyny warszawskiej o numerze 16 („Błękitna Szesnastka") im. Władysława Jagiełły, której drużynowy nie wiedział, że przedwojenna 16 WDH im. Zawiszy Czarnego działa w konspiracji samodzielnie, tj. poza strukturami SzSz.

Lech Najbauer