77 obóz stały 16 WDH odbył się w dniach 1 - 26 lipca 2005r. nad jeziorem Psarskim koło Psich Głów, gmina Czaplinek, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie.

Po raz drugi postawiliśmy obóz wspólnie z 40 Gdyńską Drużyną Harcerek "Źródło" im. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej. Wzorem roku poprzedniego mieliśmy wspólną kuchnie i stołówkę oraz (i tu akurat trochę odmiennie) dość sporo wspólnych elementów programowych, w tym sporo ognisk, manewry, grę nocną, watrę i inne. Komendantem zgrupowania był phm. Lech Najbauer HR, a komendantką podobozu harcerek phm. Karolina Kustra.

W obozie Szesnastki wzięło udział 53 harcerzy (w 7 zastępach młodszoharcerskich i zastępie wędrowniczym K2) oraz 4 instruktorów 16 WDH (łącznie 57 osób). Instruktorzy pełnili funkcje komendantów w poszczególnych etapach trwania obozu. Kwatermistrzowsko obóz przygotowany został przez h.o. Piotra Drzazgę, przy dużej pomocy ze strony przybocznych: pwd. Andrzeja Karwana HR i phm. Pawła Burakowskigo HR. na obozie Piotr Drzazga pełnił funkcję kwatermistrza i zaopatrzeniowca całego zgrupowania, mając do pomocy ćw. Michała Kalenika (magazyniera) oraz byłą harcerkę z Gdyni, która zajmowała się gotowaniem (nazywano ją "Kawa"). Obóz wsparli swoją pracą Zawiszacy i rodzice harcerzy Szesnastki: Artur Baczyński i Jacek Kajak, a także tata Janka Pawłowskiego z zastępu "Wydry", niegdyś harcerza "Czarnej Trzynastki". Pielęgniarki nie było, była za to 100% lekarz, Dorota Lenarcik, żona Zawiszaka i matka jednej z harcerek z Gdyni (harcerka jest zasadniczo z Mińska, ale na obozy jeździ z Czterdziestką). Mieliśmy także ratownika WOPR oraz trzech młodszych ratowników do pomocy.

1. Kadra

 • phm. Lech Najbauer HR - komendant obozu i zgrupowania
 • phm. Lesław Kuczyński HR - zastępca komendanta
 • hm. Marek Gajdziński HR - zastępca komendanta
 • pwd. Andrzej Karwan HR - zastępca komendanta
 • ćw. Pawel Huras - zastępca komendanta
 • ćw. Artur Piątek - instruktor programowy
 • ćw. Jakub Kurek - oboźny
 • h.o. Piotr Drzazga - kwatermistrz
 • ćw. Michał Kalenik - magazynier

2. Zastępy

zastęp "Żbiki", zastępowy wyw. Michał Trocha

 • mł. Jakub Lewandowski
 • mł. Piotr Kończyk
 • mł. Kamil Bojanko
 • szer. Łukasz Zubilewicz

zastęp "Jastrzębie", zastępowy ćw. Michał Lewandowski

 • mł. Sebastian Przybysz
 • szer. Marcin Jędrasik
 • szer. Erwin Trybe
 • szer. Karol Michalak
 • szer. Łukasz Michalak
 • szer. Zbigniew Michalak
 • szer. Bartłomiej Korol
 • szer. Arif Khan
 • szer. Marcin Styczek

zastęp "Kruki", zastępowy wyw. Michał Lenart

 • wyw. Dyzma Zawadzki
 • wyw. Marcin Kajak
 • mł. Jakub Omiecki
 • szer. Adam Koseła
 • szer. Wojciech Klukowski

zastęp "Lisy", zastępowy wyw. Marcin Gierbisz

 • mł. Maciej Sadowski
 • mł. Kajetan Kapuściński
 • mł. Adam Dziedzic
 • szer. Dariusz Zaremba

zastęp "Rysie", zastępowy wyw. Karol Czopek

 • mł. Adam Bojanko
 • szer. Grzegorz Stój
 • szer. Lesław Kuczyński

zastęp "Wydry", zastępowy mł. Piotr Maślankiewicz

 • mł. Jakub Burakowski
 • szer. Aleksander Gortych
 • szer. Erazm Zawadzki
 • szer. Jan Pawłowski

zastęp "Wilki", zastępowy mł. Łukasz Juszkiewicz

 • wyw. Wojciech Barański
 • mł. Marcin Kołakowski
 • szer. Marcin Kazimierski
 • szer. Michał Ferenc
 • szer. Maciej Wewiór
 • szer. Paweł Mularczyk

patrol "K2", patrolowy h.o. Marek Marczak

 • wyw. Konrad Winiarski
 • wyw. Michał Strzelecki
 • wyw. Aleksander Kućma
 • mł. Tomasz Odrzygóźdź
 • mł. Karol Kaszyński.

Przez pewien czas w obozie uczestniczyli także p.o. drużynowego gromady zuchowej ćw. Daniel Karkowski oraz przyboczny zuchowy wyw. Jacek Łakomy.

3. Stopnie i sprawności

Zdobyto 3 stopnie ćwika, 10 stopni wywiadowcy i 19 stopni młodzika oraz 109 sprawności (najwięcej, po 7, zdobyli mł. Karol Michalak i mł. Zbigniew Michalaka z "Jastrzębi"; sprawność "Trzech Piór" zdobył mł. Adam Koseła z "Kruków").

ćwik

 • Michał Kalenik
 • Jakub Kurek
 • Artur Piątek

wywiadowca

 • Karol Kaszyński (najlepszy wynik na biegu)
 • Jakub Lewandowski
 • Kajetan Kapuściński
 • Piotr Maślankiewicz
 • Tomasz Odrzygóźdź
 • Sebastian Przybysz
 • Łukasz Juszkiewicz
 • Jakub Omiecki
 • Piotr Kończyk
 • Adam Dziedzic

młodzik

 • Karol Michalak (najlepszy na biegu ex aequo)
 • Łukasz Michalak (najlepszy na biegu ex aequo)
 • Zbigniew Michalak
 • Grzegorz Stój
 • Marcin Styczek
 • Erazm Zawadzki
 • Lesław Kuczyński
 • Łukasz Zubilewicz
 • Adam Koseła
 • Marcin Kazimierski
 • Aleksander Gortych
 • Arif Khan
 • Wojciech Klukowski
 • Marcin Jędrasik
 • Paweł Mularczyk
 • Dariusz Zaremba
 • Michał Ferenc
 • Bartłomiej Korol
 • Jan Pawłowski

sprawności

 • Michał Lewandowski - 1
 • Marcin Kołakowski - 1
 • Dyzma Zawadzki - 1
 • Adam Koseła - 2
 • Wojciech Barański - 1
 • Kajetan Kapuściński - 2
 • Maciej Sadowski - 1
 • Michał Strzelecki - 2
 • Konrad Winiarski - 5
 • Tomasz Odrzygóźdź - 2
 • Piotr Maślankiewicz - 3
 • Aleksander Kućma - 3
 • Marek Marczak - 3
 • Łukasz Zubilewicz - 4
 • Marcin Jędrasik - 4
 • Karol Michalak - 7
 • Zbigniew Michalak - 7
 • Łukasz Michalak - 5
 • Bartłomiej Korol - 4
 • Arif Khan - 4
 • Marcin Styczek - 3
 • Wojciech Klukowski - 4
 • Dariusz Zaremba - 4
 • Grzegorz Stój - 6
 • Lesław Kuczyński - 3
 • Aleksander Gortych - 4
 • Erazm Zawadzki - 4
 • Jan Pawłowski - 4
 • Marcin Kazimierski - 5
 • Michał Ferenc - 1
 • Paweł Mularczyk - 5.

4. Punktacja końcowa

W punktacji obozowej osiągnięto następujące wyniki:

 1. I miejsce "Kruki" zast. wyw. Michał Lenart (74 pkt)
 2. II miejsce "Rysie", zast. wyw. Karol Czopek (72,5 pkt)
 3. III miejsce "Jastrzębie", zast. ćw. Michał Lewandowski (68 pkt)
 4. IV miejsce "Żbiki", zast. wyw. Michał Trocha (58 pkt)
 5. V miejsce "Wilki", zast. wyw. Łukasz Juszkiewicz (39 pkt)
 6. VI miejsce "Wydry", zast. wyw. Piotr Maślankiewicz (34 pkt)
 7. VII miejsce "Lisy", zast. wyw. Marcin Gierbisz (25 pkt).

5. Najlepszy harcerz obozu

Najlepszymi harcerzami obozu pod względem zdobytych sprawności zostali ex aequo mł. Karol Michalak i mł. Zbigniew Michalak z "Jastrzębi".

6. Obrzędowość

Fabułą obozu było państwo pierwszych Piastów. Poszczególne zastępy przyjęły nazwy słowiańskich plemion, jednak nie stosowano nazw obozowych w trakcie zajęć. Obrzędowość przejawiała się głównie w strojach i sprzęcie bojowym (każdy miał tarczę, wykonywano także dzidy, miecze i łuki, budowano również katapulty), a także w grach, w stosowanej na obozie walucie (denar), za która można było nabywać różne dobra w kantynie prowadzonej przez kwatermistrza, pionierce (brama główna zbudowana na wzór bramy w Biskupinie oraz brama boczna - wartownia) i innych elementach obozu. Przede wszystkim należy wspomnieć o około trzymetrowym posągu Trygława, wyrzeźbionym w drewnie przez Zawiszak, Marka Tumiłowskiego. Pal z trzema twarzami został umieszczony na placu apelowym i stał przez cały obóz, aż do "Duszochwatów", kiedy to został obalony i w domenie Piastów wprowadzono chrześcijaństwo (w czasie gry ostatnią przeszkodą był symboliczny chrzest w jeziorze). Trygław został przemianowany na Świętobełta, ponieważ u podnóża posągu wykopano dołek, w którym umieszczono garnek z rozrobionym z wodą syropem, zwanym bełtem - każdy spragniony mógł w ciągu dnia skorzystać z napoju. Wyszły także dwa numery gazetki obozowej pt. "Mieszkon". Plakietka obozowa wzorowana była na piastowskiej pieczęci książęcej.

7. Podsumowanie

Obóz należy zaliczyć do bardziej udanych w ostatnich latach. Mimo, że obrzędowość nie została wykorzystana tak, jak w roku poprzednim, to jednak kilka z jej elementów miało istotny wpływ na powodzenia obozu, przede wszystkim majsterka oraz Świętobełt. Trzeba podkreślić bardzo dobrą pionierkę obozową (bramy, stołówka, wspaniała ziemianka, w której znajdował się magazyn jedzenia), w której wyraźnie zaznaczyli swój udział Zawiszacy, a także pionierkę namiotową - przede wszystkim komendę na palach, która była imponującym dziełem: na parterze znajdowała się część biurowa z dwiema bujanymi pryczami oraz stołem, ławami i regałem, a na górze cztery pomysłowe prycze i półki. Dół wypleciony był z gałęzi sosnowych oraz chrustu brzozowego, a jedna z części ściany frontowej stanowiła tablica rozkazów. Tablica przeciwpożarowa miała formę studni z dachem z sitowia. Bardzo dobrze zbudowany był pomost kąpielowy. jezioro zasługuje na szczególną uwagę: było niezwykle czyste i dość głębokie, a słoneczna pogoda sprawiła, że bardzo dużo czasu spędzono na kąpielisku. Przykrym akcentem obozu były wyjazdy w jego trakcie. Trudów pierwszego tygodnia nie wytrzymało dwóch chłopców, czterech dalszych wyjechało po święcie Obozu (jeden ze względów zdrowotnych, dwóch miało wcześniej zaplanowane wyjazdy z rodzicami). Zdarzył się jednak przypadek powrotu na obóz harcerza, którego mam zabrała po święcie Obozu.

Koniecznie należy podnieść, że program tegorocznego obozu został w całości przygotowany i przeprowadzony przez młodą kadrę: Pawła Hurasa, Artura Piątka, Jakuba Kurka i Michała Lewandowskiego. Kwatermistrzostwo w rękach Piotra Drzazgi stało na wysokim poziomie. Program wędrowniczy obejmował wspólną budowę obozu i udział w zajęciach w ostatnim tygodniu, natomiast dwa tygodnie chłopcy spędzili na wyprawie w Bieszczadach, częściowo pod wodzą phm. Lesława Kuczyńskiego, a częściowo h.o. Marka Marczaka.

Wypada na koniec zauważyć bardzo dobre zgranie kadry i uczestników obozu z podobozem harcerek. Współpraca, poza drobnymi nieporozumieniami w kuchni, przebiegała wzorowo. Zorganizowano kilka wspólnych elementów programowych, w tym szereg ognisk (także ognisko Święta Obozu).

phm. Lech Najbauer