Sylwestrowa służba w HOPR
Warszawa, 31 grudnia 2008 - 1 stycznia 2009

Członek szesnastkowego patrolu HOPR wziął w udział w zabezpieczeniu medycznym podczas sylwestrowej imprezy na Placu Konstytucji w Warszawie. W trakcie obstawy ratownicy spotkali się z przypadkami min. ataku padaczki, uszkodzeń ciała spowodowanych przez petardy itp. (GS)

Wigilia 16WDH „Grunwald”
Warszawa, 19 grudnia 2008 r.

W piątek 19 grudnia odbyła się wigilia drużyny. Na zbiórkę stawiło się 29 harcerzy drużyny. Spotka nie wigilijne rozpoczęliśmy grą w klimacie świątecznym. Następnie udaliśmy się do gimnazjum im. S. Staszica, gdzie odbył się uroczysty apel. Po apelu udaliśmy się do sali, gdzie podzieliliśmy się opłatkiem oraz przystąpiliśmy do konsumpcji ciast upieczonych przez zastępy. Wigilia przebiegała w miłej i świątecznej atmosferze. (PH)
Zobacz rozkaz >>>

Wigilijna zbiórka 16 WDH "Sulima"
Warszawa, 18 grudnia 2008 roku

W szkole przy ul. Bema w Warszawie odbyła się wigilijna zbiórka 16WDH "Sulima". Program zbiórki obejmował apel, kominek, podzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd, a także oficjalne otwarcie harcówki "Sulimy" połączone z poczęstunkiem. czytaj relację (ML)
Zobacz rozkaz >>>

Pogrzeb Druha Adama Gomólickiego
Warszawa, 19 grudnia 2008 r.

Delegacja instruktorów Szczepu uczestniczyła w ceremonii pogrzebowej ś.p. Druha Adama Gomólickiego. Druh Gomólicki był przedwojennym harcerzem 16 WDH, żołnierzem Kampanii Wrześniowej i partyzantem Armii Krajowej. Po wojnie służył w Marynarce Wojennej w stopniu porucznika. Żałobna Msza Święta została odprawiona w kościele p.w. św. Wawrzyńca na Woli, skąd kondukt udał się na miejscowy cmentarz. W ostatniej drodze towarzyszył Zmarłemu sztandar Szesnastki, a na mogile złożono wiązankę kwiatów w imieniu Szczepu. Druh Adam Gomólicki odszedł na wieczną wartę 14 grudnia 2008 roku. (LN)
Zobacz - Ostatnie pożegnanie dha Adama >>>

Bieg na Krajki i Kostki
Warszawa, 13 grudnia 2008 r.

13.12.2008 odbył się bieg na Krajki i Kostki oraz plakietkę drużyny wspólny dla całego szczepu. Na biegu stawiło się w sumie 28 harcerzy z 16WDH "Grunwald" i 8 harcerzy z 16WDH "Sulima". Fabuła biegu była akcja pod arsenałem, której krótką inscenizacją zakończył się bieg. Pod dowództwem "Zośki" nasi harcerze musieli odbić "Rudego" z rąk niemieckich. Każdy z biegnących zakończył bieg z pozytywnym wynikiem. (KK)
Zobacz relację >>>

Roznoszenie paczek Świątecznych
Warszawa, 12 grudnia 2008 r.

W dzielnicy Rakowiec odbyło się co roczne roznoszenie paczek świątecznych Kombatantom. Paczki dotarły do najbardziej potrzebujących domów , gdzie zostaliśmy bardzo ciepło i gościnnie przyjęci. W akcji wzięli udział harcerze z obu drużyn. (AP)

Gra ZZ-tu 16WDH „Grunwald”
Warszawa, 22 listopada 2008 r.

W sobotę 22 listopada na starym mieście odbyła się gra ZZ-tu 16WDH „Grunwald”. Wzięli w niej udział członkowie ZZ-tu oraz kandydaci do przyjęcia. Podczas gry trzeba było zdobyć jak największą liczba żołnierzy, którymi następnie trzeba było pokierować podczas ataku. Od tej zbiórki każdy kandydat do ZZ-tu musi przejść 5 prób (próbę siły, hartu, ducha, umysłu i sprytu) żeby zostać przyjęty. W zbiórce wzięło udział 8 osób. (PH)

Kurs zastępowych
Podkowa Leśna, 15-16 listopada 2008 r..

W dniach 15-16 listopada odbył się kurs zastępowych hufca Klucz. Obrzędowość nawiązywała do „Cichociemnych”, w ramach kursu odbyła się gra terenowa polegająca na przygotowaniu do walki oraz stworzeniu obrzędowości oddziału, zajęcia poświęcone zasadom i schematowi dobrej zbiórki, obrzędowości, systemowi kar i nagród, przywództwo i wodzostwu oraz gra nocna. W opinii uczestników biwak był bardzo dobry. W kursie wzięło udział 5 harcerzy Szesnastki. Dodatkowo trzech harcerzy Szesnastki było w kadrze kursu. W ramach szkolenia odbędą się jeszcze dwie zbiórki. (PH)
Zobacz relację >>>

Msza Św. Za Ojczyznę
Warszawa, 16 listopada 2008 r.

W kościele św. Anny na Starym Mieście odprawiona została Msza Św. Za Ojczyznę, w której uczestniczyli harcerze naszego Szczepu, pięciu z "Grunwaldu" oraz jeden z "Sulimy". Wystawiliśmy poczet sztandarowy, za co otrzymaliśmy podziękowania od organizatorów. Po Mszy odbył się koncert, na którym ćw. Łukasz Juszkiewicz recytował wiersz "Dekalog Polaka". Dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie i służbę. (JO)

Szesnastka zdobywa Karkonosze
Karkonosze, 7-11 listopada 2008 r.

W długi weekend starszyzny obu drużyn wybrały się na podbój Karkonoszy. W wyprawie wzięło udział 14 harcerzy Szczepu. Wyprawa zaczęła się w piątek 7 listopada wieczorem zbiórką na dworcu wschodnim o 22:00 a skończyła we wtorek 11 listopada o 21:50 na dw. Centralnym. W tym czasie przemieściliśmy się do Jeleniej Góry a stamtąd do Szklarskiej poręby gdzie zaczęliśmy naszą wspinaczkę. Przeszliśmy prawie całe pasmo począwszy od hali Szrenickiej aż do Śnieżki, kończąc w Karpaczu. Oprócz wyczynu odbyły się zajęcia metodyczne, stopnie dla starszych harcerzy, rozwój instruktorski oraz postać wodza na przykładzie Józefa Piłsudskiego. Wyprawę można zaliczyć do bardzo udanych: pogoda świetnie dopisała, wzięło w niej udział kilku zastępowych dla, których był to pierwszy wyjazd takiego typu. (PH)
Zobacz relację z wyprawy >>>

Święto Niepodległości
Warszawa, 11 listopada 2008 r.

Instruktor Szesnastki, Lech Najbauer, wziął udział w zbiórce Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy zorganizowanej z okazji Święta Niepodległości. Zbiórka zaczęła się od Mszy Św. w kościele oo. kapucynów, a następnie rozegrana została gra zastępów (instruktor Szesnastki pomagał w obsadzeniu jednej z przeszkód). Po grze odbył się apel na Placu Piłsudskiego, skąd kolumna mazowieckich harcerzy przemaszerowała na Mariensztat, gdzie miała miejsce inscenizacja historyczna, po której zakończono zbiórkę. Na wieczornym przyznaniu stopni Harcerza Rzeczypospolitej obecny był inny instruktor naszego Szczepu, phm. Paweł Burakowski. (LN)

Coroczne spotkanie z Szarymi Szeregami
Warszawa 10 listopada 2008 r.

Jak co roku, w przeddzień Święta Niepodległości, harcerze i harcerki ZHR spotkali się z kombatantami z Szarych Szeregów na Mszy Św. odprawionej w katedrze polowej Wojska Polskiego, a następnie przemaszerowali pod pomnik Józefa Piłsudskiego oraz pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie odbył się apel poległych i złożono kwiaty. Kolumnę otwierał oraz prowadził uroczystość na Placu Piłsudskiego instruktor Szesnastki, Lech Najbauer. W spotkaniu uczestniczyło także kilku Zawiszaków, członków Szarych Szeregów. (LN)

Premiera filmu "11 listopada"
Warszawa, 9 listopada 2008 r.

Dwóch instruktorów, jeden harcerz Szesnastki oraz Zawiszak wzięło udział w uroczystej premierze filmu pt. "11 listopada". Film opowiada o wyczynie harcerzy z podwarszawskiej Zielonki, którzy 11 listopada 1939 roku rozkleili w tej miejscowości plakaty z tekstem "Roty" Marii Konopnickiej. Niemcy odpowiedzieli represjami; w ich wyniku śmierć poniosło 6 zielonkowskich harcerzy oraz dwóch cywilów. Film powstał dzięki długiej i wytrwałej pracy środowiska 58 Szczepu "Rosa Venti" z Zielonki, w tym w szczególności Kamila i Hieronima Kulczyckich oraz Urszuli Szałaty. Udział wzięli amatorzy, harcerze i przyjaciele harcerstwa z Zielonki, grupy odtwórstwa historycznego (z własnym wyposażeniem) oraz harcerze z innych środowisk, w tym z Szesnastki: Lesław Kuczyński, Lech Najbauer oraz Konrad Winiarski. Film zaprezentowano w kinie "Wisła", a na premierze obecni byli m.in. kombatanci, harcerze oraz przedstawiciele władz. (LN)

Spotkanie z druhem Józefem Przewłockim "Plackiem"
Warszawa, 3 listopada 2008 r.

W Muzeum Powstania Warszawskiego odbyło się wzruszające spotkanie, którego główną postacią był legendarny dh Józef Przewłocki, ps. "Placek", jeden z dwóch braci bliźniaków, którzy w czasie Powstania dokonali wielkiego wyczynu, przenosząc meldunki ze Śródmieścia walczącej Warszawy do Lasów Chojnowskich oraz z powrotem (częściowo kanałami). Brat "Placka, Zygmunt Przewłocki zwany "Jackiem", dokonał tej sztuku raz jeszcze, jednak wkrótce poległ w trakcie bombardowania gmachu gimnazjum im. Staszica. "Placek" natomiast, przeżywszy wojnę, prowadził przez krótki okres odradzającą się Szesnastkę, a następnie znalazł się na obczyźnie, gdzie wspólnie z przedwojennym drużynowym 16 WDH, Gustawem Radwańskim, kontynuował pracę harcerską wśród emigrantów. W spotkaniu uczestniczyło kilku Zawiszaków, kolegów "Placka" z Harcerskiej Poczty Polowej oraz pracownicy Muzeum. Ze strony Szesnastki w spotkaniu wzięło udział sześciu instruktorów, w tym szczepowy oraz drużynowi "Grunwaldu" i "Sulimy". "Placek" otrzymał od nas rogatywkę z kostkami oraz krajkę, a także książki poświęcone Szesnastce, kilka ostatnich numerów "Sulimczyka", broszurę 16 WDH i dwa numery "Drogowskazów" z artykułami dotyczącymi Drużyny. Opowiedzieliśmy mu o naszej aktualnej sytuacji, a on zrewanżował się emocjonującymi relacjami z czasów okupacji, Powstania, powojennej tułaczki i pracy na obczyźnie. Opowiedział także o powojennej Szesnastce, w tym o zlocie w Ząbkach i obozie w Dąbrówce, a także o służbie reprezentacyjnej pełnionej przez naszych harcerzy m.in. podczas wizyty w Polsce gen. Eisenhowera. Podzielił się również wspomnieniami dotyczącymi jego pasji - szybownictwa. Na zakończenie spotkania wszyscy zgromadzeni udali się do sali "Małego Powstańca", gdzie zrobiliśmy pamiątkowe fotografie, a następnie pod "Mur Pamięci", na którym wyryto m.in. nazwisko "Jacka" - Zygmunta Przewłockiego. Nasz gość był niezwykle wzruszony spotkaniem i otrzymanymi pamiątkami i obiecał stawić się na naszym najbliższym letnim obozie. Żegnając się z nami złożył autograf na kilku egzemplarzach gry planszowej "Zawiszak" wydanej staraniem Muszeum Powstania Warszawskiego, której fabuła opiera się na powstańczych przeżyciach dwóch Zawiszaków, harcerzy 16 WDH - "Jacka" i "Placka". (LN)

Akcja Parking
Warszawa, 1-2 listopada 2008 r.

W Dniu Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym harcerze Szesnastki wzięli udział w akcji zarobkowej pod kryptonimem "Parking". Aż 26 druhów pomagało kierowcom odwiedzającym cmentarze na Powązkach w zaparkowaniu samochodów przy ulicach Tatarskiej, Powązkowskiej i Stawki. Zebrane kwoty zostaną przeznaczone na zimowisko. Akcja została zorganizowana dzięki umowie zawartej pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich i Okręgiem Mazowieckim ZHR. Niezależnie od akcji harcerze odwiedzili także groby Zawiszaków znajdujące się na Powązkach. (ML&LN)

Msza za Zawiszaków
Warszawa, 20 października 2008 r.

W poniedziałek 20 października jak co roku, odbyła się Msza w kościele św. Jacka za dusze wszystkich Zawiszaków. W uroczystości wzięło udział 15 harcerzy z „Grunwaldu”, 5 harcerzy z „Sulimy” oraz spora liczba Zawiszaków. Po Mszy odbył się apel Szczepu 16WDHiGZ na którym to mianowano nowego przybocznego „Grunwaldu” ćw. Jakuba Omieckiego oraz wręczono sznury nowym zastępowym: wyw. Marcinowi Kazimierskiemu, mł. Pawłowki Mularczykowi, mł. Kostkowi Tereszko. Ponad to wręczono błękitny sznur ćw. Marcinowi Gierbiszowi który jest drużynowym nowo powstałej gromady zuchowej „Bractwo Zaginionego Oręża” w Szesnastce, mianowano też jego przybocznych wyw. Maćka Sadowskiego oraz wyw. Artura Jędrasika. (AP)
Zobacz rozkaz Sulimy >>>
Zobacz rozkaz Grunwaldu >>>

Wycieczka 16WDH "Sulima" do Łomianek
Łomianki, 18 października 2008 r.

"Sulima" zorganizowała całodniową wycieczkę do Łomianek, która miała formę gry terenowej. W trakcie gry zdobywano bunkry i poszukiwano ukrytej bomby, a także zmierzono się z techikami harcerskimi (terenoznawstwo, szyfry itd.). Odbyło się również ognisko. W wycieczce wzięło udział 10 harcerzy "Sulimy". (AB&ML)
Zobacz relację >>>

Wycieczka 16WDH „Grunwald” do Otrębusów
Otrębusy, 11 października 2008 r.

W sobotę 11 października odbyła się druga wycieczka tej jesieni. Tym razem wybraliśmy się do Otrębusów. Na początek zobaczyliśmy muzeum motoryzacji, największe emocji wzbudził czołg Rudy 102, następnie udaliśmy się na trasę gdzie odbyły się gry terenowe i ognisko. W wycieczce wzięło udział 17 harcerzy drużyny. Była to kolejna fajna wyprawa drużyny. Wycieczkę zaplanował i przeprowadził ćw. Kuba Omiecki. (PH)
Zobacz relację z wycieczki >>>

Wyczyn kadry „Grunwaldu”
Kampinoski Park Narodowy, 4-5 października 2008 r.

Dwóch przybocznych, drużynowy „Grunwaldu” oraz jeden instruktor Szczepu wzięło udział w corocznym pieszym maratonie po puszczy Kampinoskiej, organizowany przez PTTK. Można było sprawdzić swoje siły na trzech trasach: 50km, 75km i 100km. Dwóch harcerzy ukończyło dystans 50km a następnych dwóch 75km. Wszyscy zmieścili się w regulaminowym czasie. Maraton zaczął się wieczorem o 20:00 a skończył dnia następnego. (PH)

Uroczystości upamiętniające upadek PW
Warszawa, 3 października 2008 r.

W piątek 3 października, szczep Szesnastki wziął udział w uroczystości upamiętniającej upadek Powstania Warszawskiego. Uroczystości odbyły się na kopcu PW przy ul. Bartyckiej. W służbie wzięło udział 30 harcerzy. Naszym głównym zadaniem było trzymanie pochodni. Uroczystości trwały ok godziny. (PH)

Turniej klas w gimnazjum nr 13 im. S. Staszica
Warszawa, 29 września 2008r

W poniedziałek 29 września 16WDH „Grunwald” wraz ze szkoła organizował turniej dla klas I gimnazjum. Przez cały dzień odbywały się w szkole zajęcia sportowe, głównie był prowadzony turniej piłki nożnej. W międzyczasie klasy pojedynczo brały udział w grze w parku niedaleko szkoły. Po powrocie oglądały film związany z Szesnastką. W akcje było zaangażowanych 7 starszych harcerzy drużyny.(PH)

TDP w Łodzi
Łódź, 26-28 września 2008 r.

Dwaj instruktorzy Szesnastki, członkowie Zespołu Kategoryzacyjnego Wydziału Harcerskiego Głównej Kwatery Harcerzy, byli obecni na Turnieju Drużyn Puszczańskich zorganizowanym w tym roku w Łodzi. Phm. Paweł Burakowski juz od piątkowego popołudnia był jednym z sędziów wielu konkurencji turniejowych, w tym m.in. oceniał pokazy musztry Drużyn Puszczańskich, a w trakcie spotkań Wydziału Harcerskiego przedstawił szereg pomysłów dotyczących organizacji przyszłych turniejów i zmian w regulaminach. Phm. Lech Najbauer uczestniczył w dyskusjach Wydziału Harcerskiego poświęconych kategoryzacji i również przedstawił swoje uwagi na temat kolejnych turniejów. Rozmawiano także o włączeniu przyszłorocznego TDP w program Zlotu XX-lecia ZHR. W TDP 2008 uczestniczyło sześć Drużyn Puszczańskich: cztery z Pomorza, jedna z Wielkopolski i jedna z Łodzi. (LN)

16WDH „Grunwald” zdobywa bunkry!
Pogorzel Warszawska, 27 września 2008 r..

W sobotę 27 września odbyła się wycieczka do Pogorzeli Warszawskiej. Pociągiem dotarliśmy do Śródborowa, stamtąd zielonym szlakiem do bunkrów pod Pogorzelą. Tam odbyła się gra, zwiedzanie bunkrów i ognisko. Wróciliśmy czarnym szlakiem. (PH)
Zobacz relację z wycieczki >>>

VI Piknik Integracyjny
Warszawa, 20 września 2008 r.

W sobotę 20 września w parku Szczęśliwickim odbył się Piknik Integracyjny, zorganizowany przez organizacje pozarządowe przy wsparciu dzielnicy Ochota. Szesnastka pomagała w jego organizacji, w tym w rozstawieniu namiotów, rozdawaniu materiałów związanych z tematyką pikniku, a także w innych sprawach organizacyjnej natury. W akcji wzięły udział obie drużyny naszego Szczepu, każda na swojej zmianie. Przy okazji była to akcja promująca Szesnastkę w całej dzielnicy (PH).

Pogrzeb Druha Tadeusza Jaegermanna
Warszawa, 12 września 2008 r.

Dnia 4 września 2008 roku odszedł na wieczną wartę Zawiszak Tadeusz Jaegermann. W roku 1936 prowadził w Szesnastce zastęp "Żubry" w gromadzie wilczęcej działającej przy Drużynie; miał wówczas stopień ćwika. W czasie okupacji był dowódcą mokotowskiego oddziału Kedywu Armii Krajowej. W ostatniej drodze Druhowi Tadeuszowi towarzyszył sztandar Szesnastki, wystawiony przez 16WDH „Sulima”. Po nabożeństwie w kościele pw. św. Karola Boromeusza przy ulicy Powązkowskiej orszak żałobny, w tym poczet Szesnastki i kompania reprezentacyjna WP, odprowadził doczesne szczątki Zawiszaka na miejsce pochówku na Cmentarzu Powązkowskim. Po złożeniu urny w grobie żołnierze złożyli wieńce i oddano salwę honorową. Cała uroczystość miała charakter bardzo wzniosły z uwagi na to, że Druh Tadeusz był niezwykle zasłużonym człowiekiem. Oprócz Szesnastki sztandar wystawili: kombatanci oddziału AK „Baszta” i XIV LO im. Stanisława Staszica, którego był przedwojennym uczniem. W skład pocztu sztandarowego Szesnastki weszli: pwd. Michał Lewandowski HO, mł. Zbigniew Michalak i wyw. Karol Michalak. (KM)
Zobacz podziękowania rodziny zmarłego dla Szesnastki >>>
Zobacz biogram Tadeusza Jaegermana w Panteonie Szesnastki >>>

Barykada Września 1939 - Szesnastka w służbie reprezentacyjnej
Warszawa, 8 września 2008 r.

Harcerze naszego Szczepu wzięli udział w corocznych obchodach upamiętniających walki prowadzone na Ochocie z niemieckimi najeźdźcami we wrześniu 1939 roku. Uroczystości odbyły się pod pomnikiem "Barykada Września 1939" u zbiegu ulic Grójeckiej, Opaczewskiej i Banacha. Dwóch harcerzy pełniło wartę honorową przy pomniku, dokonano także wpisu do księgi pamiątkowej. (PD)

Piąty spływ Drzewiczką
29-31 sierpnia 2008 r.

Piąty już spływ Drzewiczką dobiegł końca. Te niesamowite trzy dni, podczas których mieliśmy okazję zasmakować ponownie prawdziwej przygody i spędzić chwile w gronie przyjaciół, zostaną w naszych pamięciach na zawsze (a przynajmniej nie dadzą się szybko zapomnieć). W spływie uczestniczyły: ZZ-ty 40GDH-ek „Uroczysko”, 16WDH „Sulima”, 16WDH „Grunwald”, instruktorzy Szesnastki oraz goście, łącznie 35 osób. Spływ rozpoczęliśmy o 9:15, a zamkną go ostatni kajak, który dopłynął do chatki Buraka o 2:30. Wieczorną mszę św. na brzegu Pilicy odprawił o. Tomasz, który specjalnie dla nas przyjechał prosto z Mazur. Tym miłym akcentem wielu z nas zakończyło wakacje… i co teraz dalej? No cóż, czas zacząć nowy rok harcerski. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w wyprawie, i do zobaczenia za rok w tym samym miejscu o tej samej porze. (MM)
Zobacz relację ze spływu >>>
Zobacz refleksje po spływie >>>

Kurs podharcmistrzowski „Jakobstaf”
Warszawa-Soczekwa, 14-17 sierpnia 2008 r.

Dwaj instruktorzy Szczepu, pwd. Piotr Drzazga i pwd. Paweł Huras, uczestniczyli w zbiórce kursu podharcmistrzowskiego „Jakbostaf”, która miała formę spływu kajakowego Wisłą z Warszawy na wody jeziora Soczewka. Zbiórka poświęcona była szkoleniu. Jednym z wykładowców kursu był instruktor Szesnastki, hm. Marek Gajdziński. (PH)

Kurs "Naboje 530"
Soczewka, 12-26 sierpnia 2008 r.

Harcerz 16 WDH "Grunwald", ćw. Marcin Gierbisz, wziął udział w ogólnopolskim kursie zuchmistrzowskim drugiego stopnia "Naboje 530". Jako jeden z Agentów Wydziału Szóstego został dyrektorem Sekcji Klasyfikacji Genetycznej Obcych. Kurs ukończył zdobywając patent. Komendantem kursu był phm. Jan Stachurski HR.(MGi)

Kurs „Agricola 2008 r.”
Soczewka, 5-26 sierpnia 2008 r.

Dwóch harcerzy 16WDH „Grunwald”, ćw. Kuba Omiecki i ćw. Dyzma Zawadzki, wzięło udział w kursie drużynowych „Agricola”, który odbywał się w tym roku nad jez. Soczewka koło Płocka. Obaj ukończyli kurs z dobrymi wynikami i zdobyli patenty drużynowego. Na kursie wykładali m.in. instruktorzy Szesnastki hm. Marek Gajdziński, phm. Lech Najbauer oraz phm. Paweł Burakowski. Przez tydzień oboźnym na „Agricoli” był drużynowy 16WDH „Grunwald” pwd. Paweł Huras. (PH)

Rowerowa rozgrzewka przed spływem kajakowym
Warszawa-Ulaski Gostomskie-Warszawa, 13 sierpnia 2008 r.

Drużynowy "Sulimy", Michał Lewandowski, oraz przyboczny Szczepu h.o. Marek Marczak, w ramach przygotowań do spływu kajkaowego urządzili... wycieczkę rowerową na trasie Warszawa - chata Buraka - Warszawa. Pogoda dopisała, uczestnicy nieco gorzej - było ich tylko dwóch. Łącznie pokonano trasę o długości 160km, a także przebito jedną dętkę.(LN)
Zobacz relację >>>

64 Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego
Warszawa, 31 lipca - 1 sierpnia 2008 r.

Jak co roku, Szesnastka wzięła udział w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Już 31 lipca, pod pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich, działała obstawa medyczna HOPR, którą dowodził h.o. Daniel Karkowski; obecny był także Przewodniczący Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZHR, phm. Lech Najbauer. Następnego dnia patrole HOPR pod dowództwem Daniela Karkowskiego (w których skład weszli także inni ratownicy z Szesnastki) pełniły służbę w wielu miejsach, w których odbywały się uroczystości: w Parku Dreszera na Mokotowie, pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego, na Powązkach oraz na kopcu Powstania Warszawskiego. Ponadto na Powązkach oraz na Kopcu służbę reprezentacyjną (m.in. warty honorowe) pełnili instruktorzy i starsi harcerze z "Grunwaldu" i "Sulimy" oraz przyboczny zuchowy. Drużynowy "Sulimy" przygotował ognisko na kopcu Powstania Warszawskiego, a Przewodniczący Okręgu złożył kwiaty pod pomnikiem "Gloria Victis" oraz pod "kotwicą" na szczycie kopca. (LN)

Kolonia letnia 16 WGZ "Rycerze Czarnego Orła"
Krówka Leśna, 7-21 lipca 2008 r.

Trzecia kolonia letnia 16 WGZ "Rycerze Czarnego Orła" odbyła się w Krówce Leśnej, w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym ZHP, położonym około 30 km na północ od Bydgoszczy. Wraz z zuchamni z Szesnastki na kolonii były także 18WGZ, 23WGZ, 82WGZ oraz 277WGZ. Komendantką kolonii była phm. Marta Stawujak. W tym roku 8 zuchów z naszej gromady wraz z 2 osobową kadrą (drużynowy HO Daniel Karkowski i przyboczny ćw. Marcin Gierbisz) wyruszyło na podbój Dzikiego Zachodu. Po zbudowaniu Gold City nieustraszonych rewolwerowców czekało zwykłe westernowe życie, czyli strzelaniny z bandytami, pojedynki na głównej ulicy miasta, gorączka złota, napady na bank, próby złapania Jessy Jamesa i wiele innych przygód. Jeden zuch złożył obietnicę zuchową, a dwóch zdobyło drugą gwiazdkę. Nasza gromada zajęła 3 miejsce w rywalizacji kolonijnej. (DK)

Obóz Szczepu Szesnastki nad jez. Czarne
Osiek, 5-31 lipca 2008 r.

79 obóz Szesnastki dobiegł końca. W tym roku obozowaliśmy nad jez. Czarnym koło Osieka w Borach Tucholskich wraz z 40GDH-ek "Potok" i 37GDH-ek "Biedronki". Komendantem obozu był pwd. Piotr Drzazga HO, komendantami dwóch podobozów Szesnastki byli pwd. Paweł Huras HO i pwd. Michał Lewnadowski HO, kwatermistrzem był pwd. Artur Piątek HO. W obozie łącznie wzięło udział 43 harcerzy Szesnastki i 4 intruktorów. W ramach obozu odbyło się szereg gier, zwiady terenowe, biegi na stopnie, chatki, wspólni z harcerkami z Gdyni odbyły się manewry, duszochwaty, oraz kilka innych gier oraz ognisk. Obrzędowością 16WDH "Sulima" był "Podbój morza Bałtyckiego" natomiast obrzędowością 16WDH "Grunwald" była "Wyprawa na kraniec świata". Relacje, statystyki, refleksje wkrótce zostaną opublikowane na stronie.(PH)
Zobacz relację >>>
Zobacz statystyki obozowe "Grunwaldu" >>>
Zobacz statystyki obozowe "Sulimy" >>>

Potrójne zobowiązanie instruktorskie w Szesnastce
Pęcice, 29-30 czerwca 2008 r.

W nocy z 29 na 30 czerwca 2008 roku odbyła się uroczystość odebrania zobowiązania instruktorskiego od trzech nowych przewodników: Pawła Hurasa, Michała Lewandowskiego i Artura Piątka.  Uroczystość odbyła się przy pomniku na cmentarzu w Pęcicach, gdzie spoczywają prochy powstańców warszawskich poległych w walkach odwrotowych 2 sierpnia 1944 roku, w tym kilku harcerzy konspiracyjnej Szesnastki.  W blasku zniczy i pochodni, wobec sztandaru oraz w obecności szczepowego, świeżo upieczeni przewodnicy złożyli zobowiązania na ręce hm. Marka Gajdzińskiego.  Wysłuchali także krótkiej gawędy oraz życzeń od pozostałych instruktorów, a także otrzymali miniaturki krzyży harcerskich.  Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem "Bratnego słowa" i odmówieniem modlitwy za zmarłych.  Całość przygotował i zorganizował pwd. Andrzej Karwan. (LN)

Biwak 16WDH "Grunwald"
Puszcza Kampinoska, 21-22 czerwca 2008 r.

W weekend 21-22 czerwca na terenie Puszczy Kampinoskiej odbył się biwak 16WDH "Grunwald" kończący turniej o najlepszy zastęp drużyny. W biwaku wzięły udział 4 zastępy. Fabuła wyjazdu nawiązywała do akcji wywiadu AK związanej z rakietą V2. Zastępy musiały wykazać się podczas biegu z przeszkodami, przekradaniem się, musztrą, prezencją na ognisku, przygotowaniem posiłku, oraz podczas dwóch gier. Najlepszym zastępem na biwaku okazał się zastęp "Sowy" zast. ćw. Kuba Omiecki, natomiast całoroczną punktacje wygrał zastęp "Niedźwiedzie" zast. wyw. Kajetan Kapuściński. (PH)
Zobacz relację z biwaku >>>

"Sulima" na szkolnym pikniku w Staffie
Warszawa, 14 czerwca 2008 r.

Harcerze 16 WDH "Sulima", po wodzą drużynowego, a także patrol HOPR, wzięli udział w pikniku szkolnym zorganizowanym w Gimnazjum Staffa. W harcerskim mini-miasteczku można było spróbować się w konkurencjach siłowych oraz zapoznać z podstawami udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzono także pokaz akcji ratowniczej. (ML&LN)
Zobacz relację >>>

Biwak kwalifikacyjny kursu drużynowych Agricola 08r.
Puszcza Kampinoska, 31 maja - 1 czerwca 2008 r.

W weekend przełomu maja i czerwca odbył się w Puszczy Kampinoskiej biwak kwalifikacyjny kursu drużynowych Agricola prowadzony przez Mazowiecką Szkołę Instruktorów. Kursanci musieli pokonać maraton pieszo - rowerowy z licznymi przeszkodami z zakresu technik harcerskich. W biwaku wziął udział jeden harcerz Szesnastki. Dwóch instruktorów Szczepu zaangażowało się w organizację tego biwaku. W letnich kursach metodycznych weźmie udział dwóch harcerzy 16WDH "Grunwald", obaj pojadą na kurs drużynowych. (PH)

Spływ kajakowy ZZ-tów 40GDH-ek "Źródło", 16WDH "Grunwald" oraz gości Marózką do Łyny
poj. Olsztyńskie, 21-25 maja 2008 r.

W długi weekend 21-25 maja został zorganizowany spływ kajakowy Marózką do Łyny. W spływie wzięły udział dwa ZZ-ty 16WDH "Grunwald" i 40GDH-ek "Źróło" oraz zaproszeni goście: inni harcerze Szczepu, Zawiszacy oraz przyjaciele, łącznie 23 osoby. Pomimo trudnej pogody spływ był bardzo udany. Był to czas złapania wiatru w żagle przed obozem. Zapraszamy do przeczytania szczegółowej relacji i obejrzenia zdjęć. (PH)
Zobacz relację ze spływu >>>

Wycieczka 16WDH "Grunwald" szlakiem bitwy Warszawskiej
Warszawa, 17 maja 2008 r.

W sobotę 17 maja odbyła się wycieczka 16WDH "Grunwald". Trasa wiodła szlakiem Bitwy Warszawskiej. Podczas wycieczki została rozegrana gra w ramach turnieju o najlepszy zastęp, nawiązująca do wydarzeń 1920r. Wyjazd, w którym wzięło udział 11 harcerzy Drużyny, poprowadził pwd. Artur Piątek. (PH)

Sulima w sanktuarium patrona Warszawy
Warszawa, 17 maja 2008 r.

Zastęp Zastępowych 16 WDH "Sulima" wziął udział w uroczystościach w kościele pw. św. Andrzeja Boboli z okazji 70 rocznicy sprowadzenia relikwii świętego, patrona Warszawy, do kościoła oo. jezuitów na Rakowieckiej. Po przybyciu na miejsce zostaliśmy zaproszeni do domu parafialnego na multimedialną prezentację ze zjazdu jezuitów w Rzymie i krótki film o wydarzeniach związanych z II wojną światową, które miały miejsce w budynkach klasztornych. Po prezentacji odbyła się Msza Święta, a po niej zaproszono wszystkich zebranych na obiad specjalnie przygotowany dla pielgrzymów odwiedzających sanktuarium. Podczas posiłku spotkaliśmy się z ojcem Jerzym Świerkowskim, który poprowadził z nami bardzo długą rozmowę. Po tym miłym spotkaniu udaliśmy się na harcerskie czuwanie w dolnym kościele. (AB)

Szesnastka współorganizatorem zlotu UNDHR
Warszawa, 10-11 maja 2008 r.

W Warszawie odbył się zlot Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej. Była to kolejna okazja do spotkania dawno nie widzianych przyjaciół i poznania nowych. W ramach zlotu między innymi zwiedzaliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego oraz uczestniczyliśmy w ślubie instruktora naszego hufca Janka, ze szczepu 123 WDHiGZ oraz Marty, druhny z "Pomarańczarni". W trakcie zlotu przyjęliśmy do Unii warszawskie środowisko 62 Szczepu oraz wybraliśmy nowego Marszałka Unii, którym został phm. Grzegorz Karczmarczyk ze Szczepu Watra. Zlot współorganizowały Szesnastka i Watra. (MK)

Uroczystości święta Konstytucji Trzeciego Maja
Warszawa, 3 maja 2008 r.

Instruktor Szesnastki, pełniący funkcję Przewodniczącego Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZHR, wziął udział w uroczystych obchodach święta Konstytucji 3 Maja na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Był odpowiedzialny za zapewnienie udziału sztandaru ZHR w trakcie uroczystości pod Grobem Nieznanego Żołnierza i sprawy organizacyjne związane z udziałem w nich przedstawicieli ZHR. (LN)

Integracyjna zbiórka Sulimy i Olszyny
Warszawa, 26 kwietnia 2008 r.

Harcerze i funkcyjni 16 WDH "Sulima" zorganizowali na Fortach Szczęśliwickich zbiórkę integracyjną z harcerkami z 22 WDH-ek "Olszyna". Tematem zbiórki były różne tajne i mniej tajne techniki wojskowe, maskowanie, strzelanie itp. Nikt (prawie) nie ucierpiał. (LN na podst. rel. JŁ)
Zobacz relację >>>

III Ogólnopolskie Manewry HOPR
Płock, 18-20 kwietnia 2008 r.

Tym razem w Płocku odbyły się III Ogólnopolskie Manewry HOPR. Patrol Szesnastki, połączony z zespołem z Piotrkowa Trybunalskiego, zajął II miejsce w rywalizacji patroli ratowniczych. Podczas wielu gier nasz patrol pokazał wysoki poziom wyszkolenia i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. W trakcie manewrów odbyły się także egzaminy na stopnie ratownicze. Daniel Karkowski zdobył stopień instruktora HOPR, a Michał Kalenik stopien ratownika. Manewry zwizytował phm. Lech Najbauer, przewodniczący zarządu Okręgu Mazowieckiego ZHR oraz były Komendant Główny HOPR. (GS)

X Zjazd ZHR
Warszawa, 11-13 kwietnia 2008 r.

W Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie obradował X Zjazd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Jak zwykle, co dwa lata, wybierano nowe władze, zmieniano statut, podejmowano uchwały. Wśród delegatów byli aż trzej instruktorzy Szesnastki: hm. Marek Gajdziński, phm. Paweł Burakowski i phm. Lech Najbauer. Ponadto w służbie podczas zlotu wzięli udział ratownicy HOPR z naszego Szczepu, zapewniając obsługę ratowniczą w trakcie obrad. (LN)

Gra "Grunwaldu" w ramach turnieju zastępów
Warszawa, 11 kwietnia 2008 r.

W piątek zastępy z "Grunwaldu" stawiły się o 17:30 pod SP23 na grę w ramach turnieju o najlepszy zastęp drużyny. Na zbiórkę stawiło się łącznie 17 harcerzy. Na początku odbył się apel, na którym m.in. został mianowany nowy przyboczny ćw. Dyzma Zawadzki. Później odbyła się gra, którą wygrał zast. "Wydry". Po grze było do wykonania kilka zadań, które kończyły się zdobyciem koperty z zadaniem dla zastępu do wykonania na najbliższy tydzień. Punktacja z gry na forum, punktacja ogólna w zakładce "Żródło". (PH)
Zobacz rozkaz >>>
Zobacz relację >>>

Zlot hufca "Klucz" - obie Szesnastki na podium!
Puszcza Kampinoska, 4-6 kwietnia 2008 r.

W pierwszy kwietniowy weekend w Kampinoskim Parku Narodowym odbył się zlot hufca "Klucz". W biwaku wzięło udział 6 drużyn z hufca, w tym obie Szesnastki. Podczas zlotu został rozegrany turniej drużyn. Rywalizację na zlocie po długiej walce wygrała 16WDH "Grunwald" w składzie 22 harcerzy (dowodzona przez przybocznego ćw. Marcina Gierbisza), a drugie miejsce zajęła 16WDH "Sulima" w składzie 10 harcerzy (dowodzona przez przybocznych ćw. Jacka Łakomego i ćw. Łukasza Juszkiewicza). Obrzędowością zlotu był okres rozbicia dzielnicowego Polski. Każda drużyna była rodem na Mazowszu, który musiał bronić ziemi mazowieckiej przed najazdami pogańskich plemion. Zlot ten pokazał, że Szesnastka jest w dobrej kondycji i ciągle się rozwija, nawet pomimo mniejszego zaangażowania drużynowych ze względu na zbliżające się matury, a ZZ-ty obu drużyn są w stanie sprawnie funkcjonować. Należą się też gratulacje wszystkim harcerzom Szesnastki za podjęcie trudów biwaku i walkę do końca. (PH)
Zobacz relację ze zlotu >>>

Szesnastka w składzie Drużyny Sztandarowej ZHR podczas 65 rocznicy "Akcji pod Arsenałem"
Warszawa, 30 marca 2008 r.

W niedzielę 30 marca harcerze Szesnastki stanowili wraz z 61WDH-ek Drużynę Sztandarową ZHR podczas uroczystych obchodów 65 rocznicy "Akcji pod Arsenałem" (kryptopnim "Meksyk II"), podczas której Grupy Szturmowe Szarych Szeregów odbiły z rąk hitlerowskich oprawców więźniów przewozonych na Pawiak, w tym hm. Jana Bytnara "Rudego" (26 marca 1943). Drużyną Sztandarową dowodził szczepowy Szesnastki pwd. Piotr Drzazga. W ramach służby uczestniczyliśmy we Mszy ¦w. w katedrze św. Jana, w honorowej zmianie warty na Pl. Piłsudskiego oraz w apelu pod Arsenałem. W służbie pełnionej w godzinach 6:00 - 14:00, wzięło udział 14 starszych harcerzy Szesnastki. (PH)

Instruktor Szesnastki Przewodniczącym Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZHR
Warszawa, 26 marca 2008 r.

W środę 26 marca, na pierwszym posiedzeniu zarządu został wybrany nowy Przewodniczący Okręgu Mazowieckiego ZHR. Na tę funkcje został wybrany instruktor Szesnastki phm. Lech Najbauer HR. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w pełnieniu nowej funkcji. (PH)

Harcerska Wigilia Paschalna
Warszawa, 22-23 marca 2008 r.

W nocy z soboty na niedziele 5 harcerzy kadry szczepu Szesnastki uczestniczyło w harcerskiej Wigilii Paschalnej, która odbyła się w kościele św. Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej. Było to bardzo głębokie przeżycie religijne. Wigilia została odprawiona m.in. przez o. Michała Gutkowskiego oraz o. Jerzego Świerkowskiego.(PH)

Służba Szesnastki w czasie Centralnej Drogi Krzyżowej
Warszawa, 21 marca 2008 r.

W Wielki Piątek, jak co roku, ulicami Starego Miasta przeszła procesja Centralnej Drogi Krzyżowej. Tradycyjnie już, w szeregach HOPR-u zabezpieczającego uroczystości pod względem medycznym, pełnili służbę harcerze Szesnastki. Tym razem szczep wystawił pięcioosobowy patrol. Na uroczystości, pomimo padającego deszczu, pojawiło się wielu mieszkańców Warszawy. Procesja przebiegła bardzo spokojnie i obyło się bez interwencji ze strony służb medycznych. Około godziny 23:00, razem z naszymi przyjaciółmi z Fundacji ¦w. Kamila i ZHP HGR, stanęliśmy w kręgu i odśpiewaliśmy "Bratnie Słowo", tym samym kończąc tegoroczną obstawę Centralnej Drogi Krzyżowej. (DK)

Harcerska Droga Krzyżowa
Warszawa, 21 marca 2008 r.

W Wielki Piątek 21 marca w kościele oo. franciszkanów na Nowym Mieście odbyła się instruktorska Droga Krzyżowa. Uczestniczyło w niej 4 instruktorów naszego szczepu. Droga Krzyżowa przebiegała w harcerskiej atmosferze i była momentem głębokiej refleksji. (PH)

Zjazd wyborczy Okręgu Mazowieckiego ZHR.
Warszawa, 15 marca 2008 r.

W sobotę 15 marca odbyła się zbiórka wyborcza Okręgu Mazowieckiego ZHR, podczas, której odbyły się m.in. wybory nowego zarządu okręgu oraz wybory komendanta chorągwi. W wyniku wyborów w skład nowego zarządu wszedł phm. Lech Najbauer HR oraz w skład komisji rewizyjnej został wybrany m.in pwd. Andrzej Karwan HR. Nowym komendantem chorągwi został hm. Michał Kuczmierowski HR ze środowiska ursynowskiego. Druhom z Szesnastki oraz nowemu komendantowi chorągwi serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na pełnionych funkcjach. W zbiórce uczestniczyło 8 instruktorów Szesnastki. (PH)

Nowi instruktorzy Szczepu
Warszawa, 14 marca 2008 r.

Rozkazem L 7/2008 komendanta Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy z 14 marca 2008 roku trzech harcerzy Szesnastki otrzymało stopnie przewodnika. Są to: harcerz orli Paweł Huras (16 WDH "Grunwald"), harcerz orli Artur Piątek (16 WDH "Grunwald") oraz harcerz orli Michał Lewandowski (16 WDH "Sulima"). Tym samym mamy już w Szczepie dziewięciu instruktorów. Serdecznie gratulujemy nowym przewodnikom! (LN)
Zobacz rozkaz komendanta chorągwi >>>

Ostatnia droga hm. Stanisława Korwina-Szymanowskiego
Warszawa, 14 marca 2008 r.

Dziś w rodzinnym grobowcu na Powązkach spoczęły szczątki hm. Stanisława Korwina-Szymanowskiego oraz Jego żony, Krystyny. W asyście wojska, z licznymi sztandarami i wieńcami od rodziny, przyjaciół, instytucji i władz, kondukt żałobny wyruszył spod bramy IV do miejsca pochówku. W imieniu Zawiszaków pożegnał Zmarłego dh Tadeusz Sułowski. Po oddaniu salwy honorowej i złożeniu wieńców, pochyliły się nad grobem sztandary harcerskie, w tym sztandar Szesnastki. W uroczystościach wzięło udział 13 instruktorów i harcerzy Szesnastki, pełniąc służbę reprezentacyjną oraz niosąc wieńce i wiązanki, a także wielu Zawiszaków. (LN)
Zobacz biogram Stanisława Korwina Szymanowskiego w Panteonie Szesnastki >>>

Droga krzyżowa
Warszawa, 14 marca 2008 r.

W piątek 14 marca 16WDH "Grunwald" została poproszona o pomoc ok. 10 harcerzy w drodze krzyżowej ulicami Warszawy odprawionej przy kościele św. Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej. Na alarmową zbiórkę stawiło się 11 harcerzy "Grunwaldu". Naszym zadaniem było utworzenie szpaleru z pochodniami po obu stronach niesionego krzyża. Służbę rozpoczęliśmy o 19 i potrwała ok. 2 godz. Wszystkim druhom za zaangażowanie i szybką odpowiedzieć należą się głębokie podziękowania (PH)

Msza św. za duszę śp. hm. Stanisława Korwina-Szymanowskiego
Warszawa, 12 marca 2008 r.

W kościele pw. św. Jakuba na Placu Narutowicza w Warszawie odprawiono Mszę św. za duszę zmarłego w zeszłym tygodniu Druha Stanisława Korwina-Szymanowskiego. Msza w pięknej oprawie zgromadziła w kościele liczne grono krewnych, przyjaciół i kolegów Zmarłego. Szesnastka wystawiła poczet sztandarowy (jeden z czterech pocztów harcerskich obecnych na uroczystości) w galowym umundurowaniu letnim, a także wartę honorową przed trumną oraz asystę w liczbie 30 instruktorów i harcerzy. Obecni byli także Zawiszacy. W imieniu Szesnastki zmarłego pożegnał piosenką Zawiszak, Jarosław Kopaczewski. (LN)

Kolejni Harcerze Orli w Szesnastce
Warszawa, 12 marca 2008 r.

Trzech harcerzy naszego szczepu zdobyło stopień Harcerza Orlego. Zgodnie z wydanym 12 marca 2008 roku przez hufcowego WHH "Klucz" rozkazem specjalnym LS.3/2008, stopnie przyznano: Pawłowi Hurasowi (16 WDH "Grunwald"), Arturowi Piątkowi (16 WDH "Grunwald") oraz Michałowi Lewandowskiemu (16 WDH "Sulima"). Wkrótce wymienieni druhowie przystąpią do zamykania prób na stopień instruktorski. (LN)
Zobacz rozkaz hufcowego >>>

Harcmistrz Stanisław Korwin-Szymanowski odszedł na wieczną wartę
Warszawa, 3 marca 2008 r.

Trzeciego marca o godzinie czwartej nad ranem odszedł na wieczną wartę śp. hm. Stanisław Korwin-Szymanowski. Był wieloletnim drużynowym i szczepowym Szesnastki. Pozostawał bliski spraw drużyny - serdeczny przyjaciel, wzór wychowawcy, nauczyciel i przewodnik wielu pokoleń zawiszackich. Zawsze gotów do służby i pomocy dla swojej ukochanej Szesnastki. Każdemu okazywał serce. Nikomu nie odmawiał pomocy. Angażował się w pracy społecznej na wielu polach harcerskich i poza harcerskich. Był m.in. Przewodniczącym Kręgu Kamykowego (Aleksandra Kamińskiego) i dobrą duszą hufca ZHP Warszawa Ochota. Przyczynił się walnie do powstania wspaniałych witraży poświęconych Armii Krajowej w kościele św. Jakuba na Placu Narutowicza i tablic pamiątkowych w kościele św. Jacka na ul. Freta. To tylko przykłady wielu owoców jego pięknego życia. Będzie nam go ogromnie brakowało. Czuwaj, Druhu Staszku!
Zobacz rozkaz >>>

Dzień Myśli Braterskiej 2008
Warszawa, 22 luty 2008 r.

Szesnastka DMB spędziła wspólnie z Przyjaciółmi 18WDH-ek, 40GDH-ek oraz o. Jerzym Świerkowskim. Spotkanie odbyło się u Pawła Burakowskiego w domu. W programie było oglądanie zdjęć i filmu z zimowiska, msza św. śpiewanki i czas na rozmowy i wspominki przy herbacie i cieście. Spotkanie rozpoczęło się o 18 i trwało kilka godzin, przebiegało w niezwykle miłej atmosferze. Była to bardzo ciekawa zbiórka i każdemu środowisku uczestniczącym w niej dużo dała. (PH)
Zobacz relację >>>

Zimowisko Szczepu 16WDHiGZ oraz 18WDH-ek
Istebna, 9-16 luty 2008 r.

56 zimowisko Szesnastki w PTSM-ie "Zaolzianka" w Istebnej dobiegło końca wzięły w nim udział 2 16WDH "Grunwald", 16WDH "Sulima", 16WGZ "Rycerze Czarnego Orła", 18WDH-ek "Rój" oraz 18WDH-ek "Przestrzeń" łącznie 66 osób: 43 harcerzy i zuchów z Szesnastki, 21 harcerek z 18WDH-ek oraz kilku Zawiszaków. Każda jednostka prowadziła oddzielny program z kilkoma wspólnymi zajęciami m.in. wycieczka na Czantorie, zwiedzanie "Leśnego Parku Niespodzianek", wspólne kominki. Oprócz tego w drużynach odbył się szereg gier, zwiadów terenowych, biegów itp. Zimowisko w Istebnej było ważnym elementem w dalszym rozwoju Szesnastki. Komendantem był phm. Paweł Burakowski HR a jego zastępcą pwd. Piotr Drzazga HO. (PH)
Zobacz relację z zimowiska >>>

Wybory delegatów na Zjazd ZHR
Warszawa, 2 lutego 2008 r.

W gmachu szkoły im. Staszica w Warszawie odbyła się konferencja wyborcza Okręgu Mazowieckiego ZHR, w trakcie której wybierano delegatki i delegatów z okręgu na Zjazd ZHR. W konferencji wzięli udział wszyscy instruktorzy Szesnastki, a dwóch z nich (hm. Marek Gajdziński i phm. Paweł Burakowski) zostało delegatami na Zjazd. Ponieważ jeden z instruktorów Szczepu jest delegatem z urzędu (phm. Lech Najbauer), w tegorocznym Zjeździe weźmie udział aż trzech przedstawicieli Szesnastki. (LN)

Tradycyjna Choinka
Warszawa, 27 stycznia 2008 r.

W niedziele 27 stycznia w szkole podstawowej nr. 61 przy ulicy Białobrzeskiej odbyła się tradycyjna Choinka. W uroczystości wzięli udział Zawiszacy, Rodzice, Przyjaciele Szesnastki oraz oczywiście sami harcerze. Choinka rozpoczęła się o 17 uroczystym apelem na którym został wręczony sznur nowemu szczepowemu. Następnie na sali gimnastycznej odbył się kominek, którego głównym motywem była prezentacja przedstawiająca dokonania ubiegłego roku. Po kominku był czas na rozmowy oraz degustacje ciast. Z okazji Choinki został też wydany 285 numer "Sulimczyka". Uroczystość zwizytował komendant chorągwi phm. Michał Kuczmierowski. W zbiórce wzięło udział ok 50 harcerzy Szesnastki.
Zobacz choinkowy numer Sulimczyka >>>